понеделник, 3 февруари, 2020 15:38:00

Кажи "Да" и ела на SUZUKI TEST DRIVE EVENT

 

В любовта трябва да си  смел.

Не се колебай и кажи "Да" на нашата  вълнуваща  покана! 

Ела на 14, 15 и 16 февруари, от 10 до 20 ч  в SUZUKI HYBRID POP-UP SHOP в София Ринг Мол   и направи TEST DRIVE с моделите от актуалната ни гама. 

SWIFT HYBRID, IGNIS HYBRID, VITARA, S-CROSS и   JIMNY   те очакват с  нестандартно обяснение в любов. 

За да бъде романтиката пълна, един от всички ще спечели тестово шофиране за периода 28-ми февруари - 2-ри март  2020 г. с модел по избор.

Късметлията ще бъде изтеглен на 17-ти февруари 2020 г. и обявен в официалната фейсбук страница на SUZUKI България.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТ-ДРАЙВ ИГРАТА "КАЖИ "ДА"  НА  МИРКАТ ООД

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. „Игра" - „КАЖИ "ДА", която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.

1.2. „Организатор" - МИРКАТ ООД със седалище: гр. София, ул. Поп Грую 96.

1.3. „Правила" - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на Играта. 

1.4. „Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България и притежаващо валидно свидетелство за управление на МПС.

1.5. „Страница на играта" - Интернет адрес: https://suzuki.bg/novini/kazhi-da-i-ela-na-suzuki-test-drive-event.

1.6. „Продължителност на играта“ – Играта е валидна за перода от 10 ч. на 14.02.2020 г. до 20 ч на 16.02.2020 г.

1.7. „Награда“ – Наградата е пробно шофиране със SUZUKI /модел по избор/ с пълен резервоар и без ограничение в пробега, като тестовият автомобил се взема и връща от шоурума на МИРКАТ ООД /гр. София, ул. Поп Грую 96/ срещу подписването на Декларация за пробно шофиране.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в Играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1. да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме формата на Играта;

2.1.2. да посети SUZUKI HYBRID POP-UP SHOP в София Ринг Мол, етаж 1 и да направи пробно шофиране с автомобил SUZUKI в дните 14, 15 и 16 февруари 2020г. от 10 до 20 часа.

2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, заявило лична оферта в обекта, посочен от Организатора в периода, в който е описано в условията на Играта.

2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа.

2.4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта лице, което не отговаря на описаните общи условия. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на Играта.

2.6. Контактите на печелившия ще бъдат предадени на фирмата, която предоставя наградата и техен представител ще се свърже с тях в рамките на 1 ден след обявяването му.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

3.1. Определянето на печелившия се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

3.2. Тегленето на жребия и определяне на печелившите става в 13:00 ч. на 17.02.2020 г.

3.3. Всеки участник може да спечели само 1 /една/ награда. 

3.4. Името на печелившия в играта ще бъде обявено в рамките на 1 /един/ ден от изтеглянето му на официалната фейсбук страница на SUZUKI България.

3.5. Получаването на наградата ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила. 

3.6. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и валидно свидетелство за управление на МПС.

3.7. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

3.8. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящите Правила влизат в сила oт 14.02.2020 г. до 17.02.2020 г.

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет-страницата на Играта.

4.3. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в Играта и/или не желае да получава информация във връзка с Играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това чрез ел. писмо до marketing@suzuki.bg.