Изпратете запитване

За нас е важно да предоставяме на нашите клиенти актуална и полезна информация относно предлаганите продукти и услуги, и за това винаги се стремим да обновяваме съдържанието на официалната интернет страница на SUZUKI. Ако въпреки това все още имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, желаете да споделите своите предложения или да отправите критики, не се колебайте да се свържете с нас.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изразявам своето съгласие, по моя свободна воля и напълно осъзнато, моите лични данни да бъдат въведени в архива с лични данни (съхраняван съгласно Регламент 2016/679 на ЕС) и да бъдат обработвани за целите на директното рекламиране на продукти и услуги (newletters, sms и т.н.) и извършването на пазарни проучвания, от долупосочените получатели:

Горепосочените получатели могат да се свържат с мен по следните начини

Заявявам, че съм запознат с информацията за обработка на лични данни и политиката на „Миркат“ ООД във връзка с управлението на лични данни, съгласно наредбите на Регламент (2016/679) на ЕС.

Накрая, заявявам, че съм запознат с правото си във всеки един момент да оттегля това свое съгласие или да оповестя всяка промяна в личните си данни, или да упражня всяко едно от правата си, предоставени ми по силата на Регламент (2016/679) на ЕС, уведомявайки „Миркат“ ООД, чието седалище се намира в град София, район Подуяне, ж.к. Левски – Г, ул. Поп Грую № 96, П.К. 1836, като се свържа с него по пощата или на тел.: 02/439 09 30.

Полетата, отбелязани със звездичка, (*) са задължителни.