Поискайте оферта

Моля, изберете модела, от който се интересувате и попълнете нужните данни и допълнителна информация.
Ние ще се свържем с вас с оферта, съобразена с вашите желания.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изразявам своето съгласие, по моя свободна воля и напълно осъзнато, моите лични данни да бъдат въведени в архива с лични данни (съхраняван съгласно Регламент 2016/679 на ЕС) и да бъдат обработвани за целите на директното рекламиране на продукти и услуги (newletters, sms и т.н.) и извършването на пазарни проучвания, от долупосочените получатели:

Горепосочените получатели могат да се свържат с мен по следните начини

Заявявам, че съм запознат с информацията за обработка на лични данни и политиката на „Миркат“ ООД във връзка с управлението на лични данни, съгласно наредбите на Регламент (2016/679) на ЕС.

Накрая, заявявам, че съм запознат с правото си във всеки един момент да оттегля това свое съгласие или да оповестя всяка промяна в личните си данни, или да упражня всяко едно от правата си, предоставени ми по силата на Регламент (2016/679) на ЕС, уведомявайки „Миркат“ ООД, чието седалище се намира в град София, район Подуяне, ж.к. Левски – Г, ул. Поп Грую № 96, П.К. 1836, като се свържа с него по пощата или на тел.: 02/439 09 30.

Полетата, отбелязани със звездичка, (*) са задължителни.