Suzuki Green

Всички продукти на SUZUKI са проектирани, за да отговарят максимално на изискванията на потребителите. Едно от тях със сигурност е опазването на околната среда, за да може ние и бъдещите поколения да се радваме на чиста планета.

SUZUKI GREEN е програмата, с която компанията чертае своята политика за намаляване на енергийния отпечатък на планетата. Следвайки своята цел за постигане на перфектния баланс между производителност, качество, безопасност, ниски нива на вредни емисии и  разход на гориво, през 2015 г. SUZUKI въвежда своя „ENVIRONMENTAL PLAN“.

Планът вече е въведен във всички корпоративни структури на SUZUKI, като се фокусира върху ключови области като:

1. НАМАЛЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

чрез производството на превозни средства, отличаващи се с висока производителност, нисък разход на гориво и отделяне на минимални вредни емисии, както и чрез икономия на енергия в производствения етап.

2. НАМАЛЯВАНЕ /  ПОВТОРНА УПОТРЕБА / РЕЦИКЛИРАНЕ (REDUCE / REUSE / RECYCLE)

свеждане до минимум на отпадъците в производствения процес чрез намаляване на ресурсните разходи и насърчаване на повторната употреба и рециклирането.

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

минимизиране на въздействието върху околната среда от дейността на компанията чрез намаляване на емисиите и вредните вещества. SUZUKI гарантира, че следи строго за изпълнението на всички законодателни актове и разпоредби в областта на околната среда.